Släck ner alkoholreklamen

6c2b0eb87a462c57eb_kxm6bhejn

Alkoholindustrin lägger i snitt nästan tre miljoner kronor per dag på att få fler människor att dricka mer alkohol mer ofta. Tre miljoner per dag – på att störa. Den sammanvägda forskningen visar att alkoholreklam leder till lägre debutålder för alkohol och ökad alkoholkonsumtion bland unga. Det räcker nu! Vi är nära att stoppa alkoholreklamen i TV. Men det behövs en sista knuff. Höj rösten du med! Varje underskrift blir ett vykort som vi skickar till Sprit och Vinleverantörsföreningen i Sverige.

Klicka in på hemsidan för kampanjen!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00