Laxön

laxon_color
1939 lämnade nykterhetsrörelsen Laxön efter att i dryga 30-talet år bedrivit nöjes- och rekreationsverk-samhet på ön. En verksamhet som man kan säga lade grunden till Halmstads nuvarande status som nöjesstad. I månadsskiftet mars/april 2010 slöts cirkeln då IOGT-NTO Fasta Förbundet tog över verksamheten på ön igen.

– Att få tillgång till Laxön och denna fantastiska oas, endast ett stenkast från Halmstad centrum, kommer innebära ett lyft för vår förening säger, Marie Hansson ordförande i  IOGT-NTO-föreningen Fasta Förbundet som står som huvudman för ägandet och som kommer att ansvara för såväl verksamheten som drift och underhåll av befintliga byggnader på ön.

– Vi ger i möjligaste mån Halmstadborna möjlighet att genom arrangemang och andra aktiviteter få tillträde till ön. Vi har arrangemang så som konserter och teater. All verksamhet kommer i enlighet med våra grundsatser att vara alkohol och drogfri, avslutar en nöjd och glad Marie Hansson.

IOGT-NTO har ambitionen att Laxön ska invigas på folknykterhetens dag varje år. Mer information finns på Laxöns egna hemsida som ni finner längre ner.

IOGT-NTO har efter några månaders förhandlingar med Halmstads kommun kommit fram till en uppgörelse som innebär att nykterhetsrörelsen för en symbolisk summa köper de av kommunen uppförda byggnaderna på ön.

Bortgångne Sven Rautenberg, ägare av Laxön och entreprenören bakom Slottsmöllans Företagscentrum, är även han nöjd över att få nykterhetsrörelsen som arrendator av ön.

– IOGT-NTO är en stark organisation som har 130 års erfarenhet av att bedriva verksamhet. Dessutom känns det stimulerande att känna historiens vingslag över Laxön. Jag är övertygad om att IOGT-NTO och dess ungdomsförbund kommer att förvalta ön väl och fylla den med bra verksamhet till gagn för kommunens medborgare, säger Sven Rautenberg.

Laxöns egna hemsida http://laxon.iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00