Föreningen

För föreningens medlemmar så arrangerar vi olika evenemang. Dessa arrangemang är i största mån gratis och endast för medlemmar. Enstaka träffar kostar pengar, så som när vi åker iväg till annan ort. Vi skriver ihop ett kulturprogram tillsammans med programkommittén på ca 6 månader åt gången. Vill du engagera dig i programkommittén eller i föreningen så hör gärna av dig till styrelsen. Vi behöver många ideella i vår verksamhet.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00